Εξώδικο της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» κατά του ΕΦΚΑ με κοινοποίηση στον ΟΣΕ, για τη μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοσης των επικουρικών συντάξεων

Date:

Εξώδικο της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» κατά του ΕΦΚΑ με κοινοποίηση στον ΟΣΕ, για τη μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοσης των επικουρικών συντάξεων

Πατήστε να διαβάσετε το εξώδικο

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ
Του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Βερανζέρου αρ. 13, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
ΠΡΟΣ
Τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας αρ.:22 όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
Κοινοποίηση:
Στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ ΑΕ), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρόλου αρ: 1-3, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Η παρούσα μας αφορά στο πολύ σοβαρό πρόβλημα τριακοσίων είκοσι (320) συνταξιούχων, οι οποίοι αν και έχουν δικαιωθεί κύριας σύνταξης, εκκρεμούν οι αιτήσεις τους για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης, τις οποίες υπέβαλλαν τουλάχιστον προ ….τριετίας…!!!
Ο λόγος για τον οποίο δεν τους έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα η επικουρική σύνταξη που δικαιούνται συνίσταται στην έλλειψη συνεννόησης μεταξύ συναρμοδίων εμπλεκομένων φορέων.
Ειδικότερα , οι εν λόγω συνταξιούχοι, μέλη του σωματείου μας, εργάστηκαν επί σειρά ετών στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ ΑΕ) και εν συνεχεία, λόγω απόσχισης στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. Κάποιοι από αυτούς εντός του έτους 2011 διαγράφηκαν από τη δύναμη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., γιατί μεταφέρθηκαν σε προσωποπαγείς θέσεις, διαφόρων κλάδων σε διάφορα Υπουργεία (λ.χ. Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού με σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου, Υπουργείο Υγείας κ.λ.π) . Όλοι οι ανωτέρω λάμβαναν τις αποδοχές τους, επί των οποίων γίνονταν οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ για όλο το διάστημα της απασχόλησης τους. Όσον αφορούσε στον κλάδο σύνταξης ήταν ασφαλισμένοι στο ΤΑΠΟΤΕ, ο οποίος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3655/2008, ΦΕΚ 58/03.04.2008, εντάχθηκε στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ -ΕΤΕΑΜ και εν συνεχεία κατά τα οριζόμενα στο αρθ. 53, Ν.4387/2016 (ΦΕΚ85/τΑ/12.05.2016) εντάχθηκε στον ΕΦΚΑ από τον οποίο και λαμβάνουν την κύρια (γήρατος) σύνταξή τους.
Κατόπιν χορήγησης σε καθένα από τους άνω συνταξιούχους της εν λόγω σύνταξης γήρατος, υπέβαλαν στον ΕΦΚΑ, εντός του έτους 2017, αίτηση για χορήγηση της επικουρικής σύνταξης την οποία και νομίμως δικαιούνται.
Από κάθε συνταξιούχο ζητήθηκε να προσκομίσει πιστοποιητικό του ΟΣΕ ή της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ. από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός ημερών εργασίας του ανά έτος. Όλοι ζήτησαν και τους χορηγήθηκε το εν λόγω πιστοποιητικό από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., το οποίο και προσκόμισαν αρμοδίως στον ΕΦΚΑ, και στο αρμόδιο ανά ασφαλισμένο υποκατάστημα.
Το αρμόδιο τοπικά Ε Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής – Αθηνών – Κεντρικού Τομέα (οδός Καποδιστρίου αρ. 33), ήδη Ε.Φ.Κ.Α Συντάγματος (οδός Ακαδημίας αρ. 22), ΟΛΩΣ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ ΔΕΝ ΔΕΧΘΗΚΕ ΤΕΛΙΚΩΣ ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕ Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε ΑΠΑΙΤΩΝΤΑΣ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ….ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ !!!… ΑΠΟ ΟΣΕ ΑΕ ΚΑΙ ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ…., δηλαδή καταστάσεις μισθοδοσίας από τις οποίες να προκύπτουν οι κρατήσεις για την επικουρική σύνταξη και η απόδοση αυτών, ηλικίας των εν λόγω εγγράφων …..τριάντα πέντε χρόνων…!!!
Το πιστοποιητικό που ζητήσατε αλλά όλως αδικαιολογήτως στη συνέχεια δεν δεχθήκατε και δεν αξιοποιήσατε έχει την ακόλουθη μορφή

Με το άνω πιστοποιητικό η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ που το εξέδωσε ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ότι «έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ και αποδόθηκαν μαζί με την εργοδοτική εισφορά τοις μετρητοίς στο ΙΚΑ (Υποκατάστημα Πλατείας Ομονοίας)..» ΠΛΗΝ ΟΜΩΣ ΕΣΕΙΣ ΑΡΝΕΙΣΤΕ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ. ΑΝΤ ΑΥΤΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΟΛΟΝ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΚΟΣΜΟ ΣΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗ.
Απευθύνθηκε ο υπογράφων πλ. Δικηγόρος μας στην Δ/ντρια Προσωπικού ΟΣΕ κ. Στέλλα Κολλιοπούλου, η οποία τον ενημέρωσε ότι πράγματι το φυσικό αρχείο υφίσταται πλην όμως σε αποθηκευτικούς χώρους όπως στον Αγ. Ι. Ρέντη Αττικής, αλλά το πρόβλημα έγκειται στο ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμοι και ενήμεροι υπάλληλοι για να πάνε να ψάξουν τα εν λόγω έγγραφα …!!!, των οποίων επιπλέον η κατάσταση εκφράστηκε φόβος ότι ίσως δεν είναι καλή….!!!
Εκφράζουμε την πολύ δυσάρεστη έκπληξή μας, που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα δημόσιο έγγραφο που πιστοποιεί τις ακριβείς ημέρες εργασίας των άνω συνταξιούχων ανά έτος το οποίο εσείς ζητήσατε από τους ενδιαφερομένους αρχικά να προσκομίσουν και εσείς αρνείστε να αξιοποιήσετε. Η πρωτοφανής άρνησή σας να χρησιμοποιήσετε δημόσιο έγγραφο άλλης δημόσιας υπηρεσίας, και η αδράνεια εκ μέρους σας να ενημερώσετε σχετικά άμεσα τους ενδιαφερομένους για τα απαιτούμενα έγγραφα, σε συνδυασμό με την υπέρ του δέοντος καθυστέρηση για την χορήγηση της επικουρικής σύνταξης, αναμφίβολα έχουν προκαλέσει σε όλους αυτούς τους συνταξιούχους σημαντική οικονομική ζημία, καθώς δεν λαμβάνουν την επικουρική σύνταξή τους, την οποία θα έπρεπε προ πολλού να λαμβάνουν. Η ζημιά που έχουν υποστεί οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι επιτείνεται αφ’ ενός λόγω της κατά την τελευταία δεκαετία οικονομικής κρίσης αλλά και της υγειονομικής που έχει προφανείς οικονομικές συνέπειες σε όλα τα νοικοκυριά.
Κατόπιν των ανωτέρω, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ για την κατά τα προδιαληφθέντα καταφανώς αντιτιθέμενη στην καλή πίστη, τα συναλλακτικά ήθη και τις υπηρεσιακές υποχρεώσεις σας, συμπεριφορά σας, η οποία κατ’ ελάχιστον και κατ’ ενδεικτική αλλά όχι περιοριστική αναφορά, συνιστά παράβαση υπηρεσιακού καθήκοντος, ελέγχεται δε ως κατάφωρα παραβιάζουσα την έννοια και τον πυρήνα της χρηστής διοίκησης.
Σας ΚΑΛΟΥΜΕ να ολοκληρώσετε τις διαδικασίες, αποφασίσετε και χορηγήσετε, το συντομότερο δυνατό, την επικουρική σύνταξη που νομίμως δικαιούται κάθε ένας από τους ανωτέρω συνταξιούχους, αρχής γενομένης από την αποδοχή και αξιοποίηση εκ μέρους σας , του άνω πιστοποιητικού της ΟΣΕ ΑΕ ή ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ κατά περίπτωση.
Άλλως, Σας ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προάσπιση των δικαιωμάτων όλων αυτών των συνταξιούχων, ιδιαίτερα δε εκείνων των δικαιωμάτων που αποβλέπουν στην απρόσκοπτη χορήγηση της νόμιμης επικουρικής σύνταξης που δικαιούται καθένας από αυτούς.
Σε κάθε περίπτωση, ζητάμε να μας ορίσετε ημερομηνία και τόπο συνάντησης μας, μαζί σας για την λεπτομερέστερη έκθεση του εν λόγω προβλήματος που αφορά τριακόσιους είκοσι συνταξιούχους. Τα τηλέφωνα του σωματείου μας είναι : 210-5230829 & 210-5238509.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής, με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας, εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτούς που επιδίδεται και κοινοποιείται και ειδικότερα : α) τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας αρ.:22 όπως νόμιμα εκπροσωπείται και β) τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ ΑΕ), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρόλου αρ: 1-3, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2020
Ο Πλ. Δικηγόρος

share post

Δημοφιλέστερα

Και άλλα σαν αυτό
Σχετικα

Διεθνής Εκδήλωση Σιδηροδρομικών: Οι ιδιωτικοποιήσεις των Σιδηροδρόμων στην Ευρώπη και οι τραγικές επιπτώσεις τους

Στις 28 Μάη πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι της Γαλλίας διεθνής εκδήλωση εργαζομένων στα...

Πάτρα: Βλάβη σημειώθηκε στην γραμμή του Προαστιακού στο Ρίο

Νέα βλάβη σημειώθηκε στον Προαστιακό της Πάτρας. Σύμφωνα με πληροφορίες...

Γαλλία: Διεθνής Εκδήλωση Συνδικάτων Εργαζομένων στα Τρένα

Στις 28 Μάη πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι της Γαλλίας διεθνής...

Μεγάλη αύξηση της ανεργίας

Μεγάλη αύξηση στο ποσοστό ανεργίας καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ το...