Θεσπίζεται bonus στους εργαζομένους ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ – Τι αναφέρεται σε τροπολογία

Date:

Ζητήματα πλήρωσης θέσεων αορίστου και ορισμένου χρόνου προσωπικού σε ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ, πλήρωσης θέσεων διευθυντών και γενικών διευθυντών, καθώς και η δυνατότητα χορήγησης χρηματικού ποσού (bonus) ως επιβράβευσης παραγωγικότητας στους υπαλλήλους ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, σε τροπολογία που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.

Αναλυτικότερα, με το άρθρο 10 της τροπολογίας (1422/212) ρυθμίζονται τα εξής:

α. Καθορίζεται πλαίσιο που διέπει την πλήρωση θέσεων αορίστου και ορισμένου χρόνου προσωπικού, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 51 του ν.4622/2019. Οι λόγω προσλήψεις γίνονται πλαίσιο της πολιτικής προσλήψεων των ανωτέρω εταιρειών που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τι επιχειρησιακό τους σχέδιο, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου και διενεργούνται ύστερα από δημόσια προκήρυξη που εγκρίνεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία (συγκρότηση τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης ανά κατηγορία προσλήψεων κ.λπ.).

β. Για την πλήρωση των θέσεων διευθυντών καθώς και για τις αποδοχές τους εφαρμόζονται αναλογικά οι σχετικές διατάξεις για τους γενικούς διευθυντές των εταιρειών των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει άμεσα και κατά απόλυτη πλειοψηφία στο ελληνικό δημόσιο (σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου τριετούς διάρκειας με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης άπαξ, καθορισμός αποδοχών με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι ύψος των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου).

γ. Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης χρηματικού για την αύξηση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων των ανωτέρω εταιρειών και καθορίζεται η σχετική διαδικασία (έκδοση κ.υ.α. κ.λπ.).

δ. Για τις αμοιβές και αποζημιώσεις των εκτελεστικών μελών των διοικητικών τους συμβουλίων δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί ανωτάτου ορίου αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου (άρθρο 28 παρ.1 του ν.4354!2015).

Όπως τονίζεται στην Αιτιολογική Έκθεση: «Η λόγω ρύθμιση παρέχει στις εταιρείες το αναγκαίο πλαίσιο για ταχεία, αξιοκρατική και διαφανή στελέχωσή τους, προς σκοπό υλοποίησης των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων σχεδίων της ελληνικής πολιτείας για ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό του ελληνικού σιδηροδρόμου.

Η εκτέλεση μεγάλων αναπτυξιακών έργων της σιδηροδρομικής υποδομής, εκσυγχρονισμού της ήδη υφιστάμενης και εφαρμογής διαδικασιών του νέου σιδηροδρομικού πακέτου της ΕΕ επιβάλλει την ειδική αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων και την εφαρμογή ρυθμίσεων που θα παρέχουν σε ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ την απαιτούμενη ευελιξία και αποτελεσματικότητα πάντοτε υπό όρους διαφάνειας.

Το περιεχόμενο του άρθρου 10 αφορά τις εταιρείες ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ, τους υπαλλήλους τους, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που θα στελεχώσουν εξειδικευμένες θέσεις στις εν λόγω εταιρείες, αλλά και το κοινωνικό σύνολο που επωφελείται μακροπρόθεσμα από την ολοκλήρωση των έργων που αυτές εκτελούν».

Βάσω Βεγιάζη
πηγή: metaforespress.gr

share post

Δημοφιλέστερα

Και άλλα σαν αυτό
Σχετικα

Μεγάλο απεργιακό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα

Χιλιάδες εργαζόμενοι, απεργοί στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, διατράνωσαν...

Απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα – Να μην περάσει το αντεργατικό έκτρωμα

Απεργούν σήμερα, «νεκρώνουν» τους χώρους δουλειάς και διαδηλώνουν σε...

Κυβέρνηση: Σέρνει στα δικαστήρια τα συνδικάτα για να μην απεργήσουν!

Η κυβέρνηση θορυβημένη από τις αποφάσεις συμμετοχής στην 24ωρη...

Απεργία: Μαζική συμμετοχή των εργαζομένων στα ΜΜΜ – Πώς θα κινηθούν Μετρό, Λεωφορεία, Τραμ

Κινητοποιήσεις, συγκεντρώσεις και στάσεις εργασίας έχουν προκηρύξει για την...