Σχολιασμός των πρόσφατων νομοθετικών ρυθμίσεων για ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ

Date:

Σχολιασμός των πρόσφατων νομοθετικών ρυθμίσεων για ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ

Με τροπολογία που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών ψηφίστηκαν εργασιακές ρυθμίσεις για τον ΟΣΕ και την ΕΡΓΟΣΕ που αφορούν την πρόσληψη εργαζομένων και διευθυντών, τις αποδοχές τους, τη θέσπιση χρηματικής επιβράβευσης, αλλά και για τις αμοιβές και αποζημιώσεις των εκτελεστικών µελών του διοικητικού συμβουλίου των εν λόγω εταιρειών.

Αποκρυπτογραφώντας τις ρυθμίσεις προκύπτουν κάποια σχόλια ενδεικτικά για το που κινείται η κυβέρνηση με την συγκεκριμένη τροπολογία.

Αναλυτικότερα:

Ειδικές ρυθμίσεις για τις ανώνυμες εταιρείες ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.
1. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου22 η πλήρωση θέσεων αορίστου και ορισμένου χρόνου προσωπικού των εταιρειών ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. διενεργείται κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου39.
ΣΧΟΛΙΟ: Με την παράγραφο παρακάμπτεται το ΑΣΕΠ για της πλαγίας οδού. Το ΑΣΕΠ θα κάνει μόνο έλεγχο νομιμότητας της προκήρυξης και όχι τις προσλήψεις

2. Ειδικώς ως προς τις ανώνυμες εταιρείες ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., το άρθρο23 εφαρμόζεται και ως προς την πλήρωση θέσεων διευθυντών και τις αποδοχές τους.
ΣΧΟΛΙΟ: Προφανώς, οι αποδοχές των Γενικών Διευθυντών θα φτάνουν τις αποδοχές ενός Γενικού Γραμματέα Υπουργείου

3. Ειδικώς για την αύξηση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων των εταιρειών ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., πλην των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, δύναται να χορηγείται χρηματικό ποσό, ως επιβράβευση παραγωγικότητας. Κριτήριο για τη χορήγηση του ποσού είναι η ποιοτική και ποσοτική απόδοση του υπαλλήλου σύμφωνα µε μετρήσιμους στόχους που τίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνονται µε απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε εταιρείας, ορίζονται η μεθοδολογία για τη χορήγηση του ποσού της επιβράβευσης παραγωγικότητας, οι συντελεστές βαρύτητας, το ετήσιο όριο αυτού και κάθε άλλο ειδικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.
ΣΧΟΛΙΟ: Το τυράκι που προβλέπεται για τους εργαζόμενους θέλει μια σειρά διαδικασιών και αν ποτέ δοθεί, μάλλον, θα είναι για ημετέρους  

4. Ειδικώς ως προς τις αμοιβές και αποζημιώσεις των εκτελεστικών µελών του διοικητικού συμβουλίου των εταιρειών ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. δεν εφαρμόζεται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11, χωρίς να θίγεται η εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του ιδίου άρθρου.
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 αναφέρει: Το ύψος των αμοιβών και αποζημιώσεων δεν δύναται να υπερβαίνει τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, κατά την παρ. 1 του άρθρου28 του ν. 4354/2015 (Α΄176).
ΣΧΟΛΙΟ: Προφανώς, θα δημιουργηθούν και στις ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ Golden boys κατά το πρότυπο της ΔΕΗ

share post

Δημοφιλέστερα

Και άλλα σαν αυτό
Σχετικα

Εργατικά Σωματεία: Διεκδικούν μέτρα προστασίας από τον καύσωνα και όχι ευχολόγια και συστάσεις

Να παρθούν εδώ και τώρα μέτρα προστασίας των εργαζομένων...

ERA: Επείγουσα σύσταση για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου στην Ελλάδα

Επείγουσα σύσταση για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου στην Ελλάδα...

Συλλογή υπογραφών για τη δημιουργία μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη

Με στόχο τη δημιουργία μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη,...

Τέμπη: Nέα μήνυση διαβιβάστηκε στη Βουλή κατά Κώστα Καραμανλή και Μιχάλη Παπαδόπουλου

Μια νέα δικογραφία διαβιβάστηκε στη Βουλή για τη σιδηροδρομική...