Hellenic Train: Πρόστιμο 300.000€ για το πολύωρο χάος στην κακοκαιρία «Ελπίς»

Date:

Η αυτεπάγγελτη έρευνα της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων κατέδειξε σοβαρές παραβάσεις διατάξεων του ευρωπαϊκού κανονισμού για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών.

Η πολύμηνη έρευνα αφορά την ακινητοποίηση των πέντε αμαξοστοιχιών της Hellenic Train στον κεντρικό σιδηροδρομικό άξονα της χώρας και την ταλαιπωρία που υπέστησαν 820 επιβάτες, εκτεθειμένοι σε ακραίες καιρικές συνθήκες, την 24η Ιανουαρίου 2022.

Μετά τη διερεύνηση των συμβάντων, την εξέταση των αναφορών / παραπόνων που κατέθεσαν οι θιγόμενοι επιβάτες στην αρχή και την ολοκλήρωση της κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων διαπίστωσε παραβάσεις ιδιαίτερης σοβαρότητας των διατάξεων που προστατεύουν τα δικαιώματα των επιβατών, για τις οποίες επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300.000€.

Με τούτη την απόφαση, πέραν του προστίμου, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων υποχρεώνει την εταιρεία σε μία σειρά δεσμεύσεων έναντι των επιβατών, οι οποίες δεν τηρήθηκαν στο συγκεκριμένο συμβάν, παρά τους ισχυρισμούς της ελεγχόμενης αυτεπαγγέλτως εταιρείας, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά η ΡΑΣ σε σχετική ανακοίνωση.

Η Πρόεδρος της ΡΑΣΙωάννα Τσιαπαρίκου, τόνισε ότι «η Hellenic Train δεν προέβη σε άμεσες ενέργειες ώστε να οργανώσει εναλλακτικές υπηρεσίας μεταφοράς για τους επιβάτες, οι οποίοι όχι μόνο δεν έφθασαν σε εναλλακτικό τόπο αναχώρησης ή τον τελικό τους προορισμό εγκαίρως, αλλά έμειναν εκτεθειμένοι για ώρες σε πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι επιβάτες ταλαιπωρήθηκαν σωματικά και ψυχικά, μένοντας εγκλωβισμένοι εντός των συρμών και εντός ή εκτός σταθμών, δίχως να έχουν έγκαιρη, πλήρη και σαφή ενημέρωση για την εκτέλεση των δρομολογίων τους».

Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε τρεις φάσεις εξαιτίας της πολυπλοκότητας της διαδικασίας και των νέων στοιχείων που προέκυψαν λόγω της καθολικής εφαρμογής των διατάξεων του ευρωπαϊκού Κανονισμού 1371/2007, προκύπτει ότι οι επιβάτες που μέχρι σήμερα δεν έχουν αποζημιωθεί, στερούνται οιασδήποτε ενημέρωσης περί των δικαιωμάτων τους για αποζημίωση, επεσήμανε η Αρχή.

Η απόφαση της Αρχής

Συγκεκριμένα και μετά την ολοκλήρωση της αυτεπάγγελτης έρευνας, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων αποφάσισε τα ακόλουθα:

Α. Διαπιστώνει τις παραβάσεις των άρθρων 8 §2, 18 §§1, 2γ, 3 και 28 §1 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007  «σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών» από τη σιδηροδρομική εταιρεία με την επωνυμία Hellenic Train, κατά την ακινητοποίηση των αμαξοστοιχιών: 885/Καλαμπάκα – Αθήνα, IC54/Αθήνα – Θεσσαλονίκη, IC55/Θεσσαλονίκη – Αθήνα) IC56/Αθήνα – Θεσσαλονίκη και IC57/Θεσσαλονίκη – Αθήνα, η οποία έλαβε χώρα την 24η Ιανουαρίου 2022.

Β. Επιβάλλει στη σιδηροδρομική εταιρεία Hellenic Train για τις προαναφερθείσες παραβάσεις το πρόστιμο των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00€).

Γ. Υποχρεώνει τη σιδηροδρομική εταιρεία Hellenic Train να παραλείπει την παράβαση του συνόλου των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 «σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών» στο μέλλον.

Δ. Καλεί τη σιδηροδρομική εταιρεία εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης:

Δ1. Να παρέχει στους επιβάτες κατάλληλες πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σε πραγματικό χρόνο ώστε, κατά τη σύναψη της σύμβασης μεταφοράς, οι επιβάτες να έχουν λάβει πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους βάσει αυτής της σύμβασης.

Οι πληροφορίες είναι δυνατόν να παρέχονται σε εναλλακτική μορφή, πρέπει όμως να έχουν πρόσβαση σε αυτές τα άτομα με αναπηρία και να είναι απευθείας προσβάσιμες στους επιβάτες, ώστε, εάν μπορούν να κάνουν κρατήσεις ή να πληρώνουν εισιτήρια στον σταθμό, να ενημερώνονται στον σταθμό και να μην παραπέμπονται μόνο στο διαδίκτυο για την πληροφόρησή τους.

Δ2. Να προβεί στις απαιτούμενες και αναγκαίες τροποποιήσεις (α) των Γενικών Όρων Μεταφοράς των Επιβατών (ΓΟΜΕ) της, (β) της διαδικασίας GEN/PRO/0081 «Έλεγχος και Διαχείριση Κυκλοφορίας» και (γ) της διαδικασίας GEN/PRO/0087 «Ταξιδιωτική Πληροφόρηση» ώστε, το περιεχόμενό τους, αφενός μεν, να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του συνόλου των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007 και των Παραρτημάτων του, και αφετέρου, να τεκμηριώνεται ο τρόπος εφαρμογής και υλοποίησης αυτών των διαδικασιών, ώστε να καθίσταται εφικτός ο σχετικός από την Αρχή έλεγχος.

Δ3. Να προβεί σε ενημέρωση των επιβατών των προαναφερθεισών  αμαξοστοιχιών, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη αποζημιωθεί, με σχετική πληροφόρηση την οποία θα παράσχει όχι μόνο στον επίσημο ιστότοπο αλλά και με δελτία Τύπου, ώστε να λάβουν γνώση των σχετικών δικαιωμάτων τους.

Ε. Απειλεί τη σιδηροδρομική εταιρεία με την επιβολή προστίμου ή άλλων μέτρων, αν με απόφαση της ΡΑΣ βεβαιώνεται η συνέχιση ή η παράλειψη των διαπιστωθέντων με την παρούσα παραβάσεων.

share post

Δημοφιλέστερα

Και άλλα σαν αυτό
Σχετικα

Κάλεσμα συμμετοχής σε έκθεση ζωγραφικής και εικαστικών δημιουργημάτων από την Ομάδας Πολιτιστικών Δράσεων της Ενότητας

Κάλεσμα συμμετοχής σε έκθεση ζωγραφικής και εικαστικών δημιουργημάτων από...

Καρυστιανού: Τα τρία εγκλήματα και τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα

Λίγες μέρες μετά από τη συμπλήρωση ενός χρόνου από...

Λάρισα: O 1ος Δρόμος Μνήμης για την τραγωδία των Τεμπών

Ένας αγώνας δρόμου διαφορετικός από τους άλλους, χωρίς πρωτιές,...

Τέμπη: Νέο ηχητικό ντοκουμέντο εγείρει ερωτήματα για τον αριθμό των επιβατών

Ερωτήματα εγείρει διάλογος που είχαν εργαζόμενοι στο σιδηροδρομικό δίκτυο...