ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Αναδρομικά σε κληρονόμους των συνταξιούχων μέσω της ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ

Αναδρομικά σε κληρονόμους των συνταξιούχων μέσω της ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ
2020 11 20 site anadromika klironomwnΥποβολή της αίτησης μέχρι 17/12/2020 (ανεξαρτήτως υποβολής ή μη δικαιολογητικών)
Οι κληρονόμοι των συνταξιούχων που απεβίωσαν και είχαν μειώσεις στην κύρια σύνταξη τους την περίοδο Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016 μπορούν να  υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ, τα στοιχεία και πιστοποιητικά που απαιτούνται για την επιστροφή σε αυτούς των μειώσεων.
Κάθε ενήλικος κληρονόμος θα πρέπει να υποβάλλει μια αίτηση. Για ανήλικους κληρονόμους την αίτηση θα υποβάλλει ο νόμιμος κηδεμόνας τους.
Οι κληρονόμοι των συνταξιούχων θα υποβάλλουν στο δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ (ΕΔΩ) ή στην ενιαία ψηφιακή πύλη του δημοσίου (ΕΔΩ) τα στοιχεία και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά  για την επιστροφή των  ποσών που δικαιούνται  ανάλογα με το κληρονομικό τους δικαίωμα.
Η διαδικασία της υποβολής στην ηλεκτρονική υπηρεσία γίνεται σε δύο στάδια:

α. Πρώτο στάδιο: Οι δικαιούχοι κληρονόμοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά  την αίτηση/υπεύθυνη δήλωση με όλα τα αναγκαία στοιχεία μέχρι 17/12/2020. Εφόσον διαθέτουν τα ζητούμενα πιστοποιητικά  τα επισυνάπτουν ταυτόχρονα στην αίτησή τους.
β. Πρώτο στάδιο: Εφόσον δεν διαθέτουν τα ζητούμενα πιστοποιητικά θα πρέπει μέχρι 28/2/2021 να επανέλθουν στην υπηρεσία και να επισυνάψουν στην αίτηση/υπεύθυνη δήλωση τα ζητούμενα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις. 
Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία να γνωρίζετε ότι θα χρειαστείτε τους κωδικούς σας στο  taxis, το ΑΦΜ σας, τον τραπεζικό σας λογαριασμό  (σε περίπτωση που περιλαμβάνονται ανήλικα τέκνα θα πρέπει να γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ τους) και τα στοιχεία του θανόντος (ΑΜΚΑ και ΑΦΜ).
Κατά την υποβολή της αίτησης είτε στο πρώτο στάδιο είτε στο δεύτερο, θα ζητηθούν από τους κληρονόμους τα ακόλουθα τρία (3) πιστοποιητικά που εκδίδονται και ηλεκτρονικά:

  1. Πιστοποιητικό περί μη Αποποίησης Κληρονομιάς. Για την ηλεκτρονική έκδοση του πιστοποιητικού μπορείτε να υποβάλλετε σχετικό αίτημα ΕΔΩ
  2. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης Διαθήκης. Απαιτείται μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει δημοσιευμένη διαθήκη. Για την ηλεκτρονική έκδοση του πιστοποιητικού μπορείτε να υποβάλλετε σχετικό αίτημα ΕΔΩ
  3. Πιστοποιητικό Πλησιεστέρων Συγγενών. Για την ηλεκτρονική έκδοση του πιστοποιητικού μπορείτε να υποβάλλετε σχετικό αίτημα ΕΔΩ

Για την Είσοδο στην Πλατφόρμα Αναδρομικών Κληρονόμων (ΕΔΩ)

Για τις Οδηγίες χρήσης της Πλατφόρμας (ΕΔΩ)

Για την τηλεφωνική υποστήριξη της νέας Υπηρεσίας λειτουργούν επιπλέον και οι αριθμοί  τηλεφώνων 2107457530, 2107457511, 2107457384

Σχετικά: ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ B 4536/14-10-2020