ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Ηλεκτρονικά η χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας έμμεσου μέλους

Ηλεκτρονικά η χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας έμμεσου μέλους
2021 02 23 efka ikanotitaΟ e-ΕΦΚΑ, μόλις την Παρασκευή, 19-2-2021, εξέδωσε Δελτίο Τύπου με το οποίο ανακοινώνει ότι τέθηκε σε εφαρμογή  «Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία Χορήγησης Ασφαλιστικής Ικανότητας έμμεσου μέλους και Απογραφής στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ» με την οποία παρέχεται η δυνατότητα διαδικτυακής απογραφής έμμεσου μέλους, σύνδεσής του με τον άμεσα ασφαλισμένο και αυτόματης ενημέρωσης του Μητρώου ασφαλισμένων.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την δρομολόγηση του αιτήματος είναι ο άμεσα ασφαλισμένος να είναι ταυτοποιημένος στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ και να διαθέτει ασφαλιστική ικανότητα.Σε περίπτωση που τα αντλούμενα ατομικά στοιχεία δεν είναι επικαιροποιημένα, απαιτείται διόρθωση αυτών στο πληροφοριακό σύστημα του ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ.Τη νέα υπηρεσία τη βρίσκουμε στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) και απαιτούνται οι κωδικοί taxisnet και τους κωδικούς ΑΜΚΑ του ιδίου, της /του συζύγου καθώς και των εμμέσων μελών. Έμμεσα ασφαλισμένοι θεωρούνται τα μέλη οικογένειας όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 22 του Νόμου 4529/2018.
Να σημειωθεί ότι στις μέχρι σήμερα επιστολές της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» για το θέμα δεν έχει δοθεί καμία απάντηση από τον e-ΕΦΚΑ.
Προς διευκόλυνση των μελών μας σας κοινοποιούμε οδηγίες χρήσης της Υπηρεσίας
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Για την υλοποίηση της διαδικασίας αυτής μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ο άμεσα ασφαλισμένος ακολουθεί τα εξής βήματα:

  • 1. Επιλέγει μέσω του ιστότοπου του e- ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τους Ασφαλισμένους
  • 2. Καταχωρεί τον προσωπικό κωδικό Taxisnet και τον ΑΜΚΑ για την ταυτοποίηση των στοιχείων του μέσω της Γ.Γ.Π.Σ και του ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ. Για περιπτώσεις μη ταυτοποίησης εμφανίζονται προειδοποιητικά μηνύματα προκειμένου ο ασφαλισμένος να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.
  • 3. Η έγκριση της αποδοχής του διαπιστευτηρίου ταυτοποίησης των ατομικών στοιχείων επιτρέπει την Είσοδο στην εφαρμογή «Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας έμμεσου μέλους και Απογραφής στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ»
  • 4. Με την επιλογή « Απογραφή » εμφανίζονται τα ατομικά στοιχεία του άμεσα ασφαλισμένου, όπως είναι καταχωρημένα στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ (Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και Α.Σ)
  • 5. Προκειμένου ο ασφαλισμένος να μπορέσει να καταχωρήσει τα στοιχεία του έμμεσου μέλους απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η αποδοχή της Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/1986 άρθρο 8, με την οποία δηλώνεται η ορθότητα τους .
  • 6. Καταχώρηση των στοιχείων του/της συζύγου. Σε περίπτωση μη ορθής καταχώρησης ΑΦΜ ή ταυτότητας εμφανίζονται προειδοποιητικά μηνύματα προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις.
  • 7. Καταχώρηση των στοιχείων των εμμέσων μελών. Σε περίπτωση μη ορθής καταχώρησης ΑΦΜ ή ταυτότητας εμφανίζονται προειδοποιητικά μηνύματα προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις.
  • 8. Υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης επιλέγοντας το κουμπί «Υποβολή Αίτησης ».
  • 9. Ενημέρωση του ασφαλισμένου για την επιτυχή αποστολή του αιτήματος του καθώς και για τον αριθμό αίτησης με τον οποίο καταχωρήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα του e- ΕΦΚΑ .

Ο χρήστης μετά την επιτυχή υποβολή του αιτήματος, μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προς Ασφαλισμένους/Ατομικά Στοιχεία, μπορεί να επιβεβαιώσει πλέον τα εξαρτώμενα μέλη του.
Για τις περιπτώσεις αιτημάτων που δεν ολοκληρώνονται ηλεκτρονικά συνεχίζουν να ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με το υπ.αριθ.Δ.ΑΣΦ.1531937/20-12-2019 έγγραφό.
Για την καταχώριση συμβουλευτείτε και τις Οδηγίες Χρήσης που υπάρχουν στη σελίδα.

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Δελτίο Τύπου ΕΦΚΑ

Σελίδα του e-ΕΦΚΑ για Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας

Οδηγίες χρήσης

Άρθρο 22 Νόμου 4529/2018 περί έμμεσα ασφαλισμένων