ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΤΑΥΤΕΚΩ - Προϋποθέσεις χορήγησης & Δικαιολογητικά

ΤΑΥΤΕΚΩ - Προϋποθέσεις χορήγησης &Δικαιολογητικά

Μεταβείτε στην ιστοσελίδα του Ταμείου (ΕΔΩ)

 

Έντυπα Συνταξιοδότησης

Τα παρακάτω έντυπα τα βρίσκετε και στις σελίδες του ΙΚΑ (ΕΔΩ)

 

Αίτηση για Απονομή Σύνταξης λόγω Γήρατος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Έντυπο Σ1 word)

Αίτηση για Απονομή Σύνταξης λόγω Αναπηρίας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Έντυπο Σ2 word)

Αίτηση για Απονομή ή Μεταβίβαση Σύνταξης λόγω Θανάτου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ(Έντυπο Σ3 word)

Αίτηση για Απονομή Σύνταξης λόγω Γήρατος - Αναπηρίας ΕΤΕΑΜ (Έντυπο Σ41 word)

Αίτηση για Απονομή ή Μεταβίβαση Σύνταξης λόγω Θανάτου ΕΤΕΑΜ (Έντυπο Σ42 word)

'Εντυπο Δήλωσης Εργοδότη Σ5 (Έντυπο Σ5 PDF)

'Εντυπο Δήλωσης Προτίμησης Ασφαλισμένου Σ9 (Έντυπο Σ9 word)