ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις εκλογές της 29ης Απριλίου 2014 αποτελούν:

Ραυτόπουλος Σωτήρης, Πρόεδρος

Φράγκος Χρήστος, Αντιπρόεδρος

Ρούσσος Παναγιώτης, Γενικός Γραμματέας

Μελούδης Αθανάσιος, Ταμίας

Χατζηθεοδωρίδης Σάββας, Μέλος

Βασιλόπουλος Παναγιώτης, Μέλος

Φωτιάδης Παναγιώτης, Μέλος

DS ENOTITA 29 04 2014a

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (από αριστερά προς τα δεξιά):

Π. Ρούσσος, Σ. Χατζηθεοδωρίδης, Π. Φωτιάδης, Σ. Ραυτόπουλος, Χρ. Φράγκος, Αθ. Μελούδης και Π. Βασιλόπουλος